Les marques especials

El marcatge especial és una tècnica d'investigació molt valuosa per a diversos tipus d'estudis ornitològics: comportament, ritme d’activitat diària, moviments locals i/o llunyans, etc... Aquesta tècnica té alguns avantatges respecte de l'anellament "convencional" que la fan molt adequada per aquest tipus d'estudis:

 • Només cal capturar l'ocell un vegada per marcar-lo. Els controls són visuals i, per tant, se'n poden fer tants com calgui sense necessitat de molestar els ocells.
 • La taxa de "control" és molt més elevada, i permet generar els historials dels ocells que són una mena de curriculum vitae de l'ocell.

Per altra banda, perquè el sistema funcioni cal que els observadors siguin molt acurats en les seves observacions i que enviïn les dades de les observacions d'ocells amb marques especials. Aquest portal està pensat per facilitar l'intercanvi d'informació entre els anelladors i els observadors i permet de generar amb facilitat i comoditat els historials dels ocells amb marques especials.


© PNDE – Joan Gil


Com fer lectures de marques especials i quina informació cal prendre

Quan veiem un ocell amb marques especials cal prendre el màxim possible d'informació de l'observació. Cal tenir present que la lectura a distància no és senzilla i, per tant, cal tenir molta cura i paciència a l'hora de fer-la. Les dades imprescindibles a prendre són les següents:

 • La localitat (nom del lloc, coordenades geogràfiques, municipi, província, país).
 • La data i l'hora.
 • L'espècie d'ocell.
 • La inscripció de la marca i l'ordre de lectura (dalt-baix, baix-dalt, esquerra-dreta).
  • Cal tenir molta cura a l'hora d'anotar TOTS els dígits alfanumèrics (lletres, números i símbols) inclosos en la inscripció.
  • Els punts (.) i els dos punts (:) NO S'ANOTEN.
  • Les barres verticals es posen com a "/".
  • Els zeros (0) i les Os (O) s'anoten SEMPRE COM A ZERO (0).
  • Cigonyes alemanyes, suïsses i altres països que utilitzen anelles octogonals amb PVC de fons negre i amb inscripció blanca: aquestes marques porten el remitent (DER, DEW i HES) a part de la inscripció. Cal anotar com a marca el remitent i la inscripció tot junt i en aquest ordre (ex. HESSE567, DERA3268).
 • Tipus de marca (anella al tars, anella a la tíbia, marca alar, collar, placa o disc nasal, bandera al tars, bandera a la tíbia o medalla al pit) i forma de la marca (només per marca alar i medalla al pit).
 • Color de fons de la marca.
 • Color de la inscripció.
 • Anella metàl·lica oficial: remitent i inscripció.
 • Edat (poll, immadur, jove, subadult, adult; o el codi EURING de datació dels ocells).
 • Sexe (femella o mascle).
 • Condició: anellament, morta (no se sap des de quan), morta (fa menys d'una setmana), morta (fa més d'una setmana), trobada ferida i alliberada, trobada ferida i no alliberada, mantinguda en captivitat (centre de recuperació), alliberada per un anellador, observada viva, desconeguda.
 • Estatus: aparentment local, en pas no local, criant, aparentment hivernant, en dormidor, en el mar, en una agrupació de muda o en colònia de cria no necessàriament criant.
 • Observacions: estat de conservació de la marca (bon estat, parcialment trencada/esborrada, totalment trencada/esborrada, perduda), anotar netedat de la marca, desplaçaments inusuals de la marca; estat de conservació dels animals (ala trencada, ferides, hams, etc...) i qualsevol altra cosa interessant de l'observació.
© PNDE – Joan Gil

Vídeo-tutorials

Introducció al portal de marques especials

Com afegir una lectura